In which Surah is the name of Hazrat Zaid bin Haris mentioned?

حضرت زید بن حارث ؓ کا نام قرآن مجید کی کس سورہ میں ہے؟

  • Surah Al Ahzab
  • Surah Naml
  • Surah Al Imran
  • Surah Baqarah